شبکه اجتماعی اکوسیستم نوآوری ایران

بلاگ

  • گفته می‌شود زیبایی در چشمان بیننده نهفته است و جهان توسط فرد تجربه کننده ساخته و بنا می‌شود. چگونگی #ادراک ما از جهان و حقیقت آن صرفاً توسط اعضای حسی شکل نمی‌گیرد،...
    5 اسفند 1398
  • #توسعه #اقتصادی با هدف تأمین ملزومات زندگی بشر و فراتر از آن افزایش رفاه جامعه صورت می‌گیرد. از این رو همواره مورد توجه جوامع بشری بوده است. پاره‌ای از کشورها با سرعت...
    5 اسفند 1398

جزئیات نمایه

تازه‌ها