‫ رویدادها

المپیاد بین المللی دانشجویی فناوری نانو سایت برگزاری رویداد
علی 15 دی 1399
مجمع اقتصاد فناوری نانو سایت برگزاری رویداد
علی 10 دی 1399
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت سایت برگزاری رویداد
علی 25 آذر 1399
یازدهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو
یازدهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو سایت برگزاری رویداد
علی 1 اردیبهشت 1399