‫ نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

جزئیات

شروع 25 آذر 1399
مکان
مجازی
سازنده علی

فایل‌ها

هیچ فایلی وجود ندارد

تعداد کل فایل‌ها: 0

کسانی‌که شرکت می‌کنند

علی کاربران

شرح

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

سایت برگزاری رویداد